Flyverstenen i Vrønding

Udfor Tamdrup Kirkevej nr 7 står en stor mindesten fra krigens tid, i Vrønding og omegn bedre kendt som flyverstenen.

Beretning af Villy Holtet

Stirling I BF447 skudt ned nær Vrønding den 29. April 1943.

Flyet tilhørte RAF's 218. Eskadrille i Bomber-Kommandoen og havde Kendetegnet HA-F.
Afgang den 28. April 1943 Klokken 21:04 fra Downham Market på Operation Gardening Sweet Pea (Femer Bælt).
På Vej hjemad blev Stirling'en angrebet af en tysk Natjager ført af Leutnant Günther Holtfreiter fra 11. Nacht-Jäger Geschwader Drei med øvrig Besætning bestaaende af Unteroffizier Mehler og Obergefreiter Gödicke.
Klokken 00:16 den 29. April 1943 styrtede Stirling'en ned på Markerne tilhørende "Kjærgaard" i Vrønding vest for Horsens.
Før Styrtet lykkedes det to Mænd at komme ud af Stirling'en.
De resterende Flyvere døde. De omkomne var: Flyverofficer'erne Pilot Dennis J. Brown og Radiotelegrafist John W. Scott samt Sergent'erne Navigatør Thomas Rich, Bombeskytte William T. Jones og Luftskytte George Sutton.
Luftwaffe Soldater fra Ry Flyveplads bragte dem til Esbjerg, hvor de blev begravet på Fovrfeld Kirkegaard den 7. Maj 1943.
Flyvemekaniker Sergent Walter Lowery var den første der forlod Flyet og han landede sikkert i Faldskærm paa "Bisgaard" i Vrønding. Han skjulte sig i adskillige Lader de næste Dage, indtil han den 14. Maj 1943 Klokken 19:00 blev fundet i en Lade på Lund Mark af en Parcelist. Parcelisten's Datter blev sendt til en Nabogård for at ringe til Politiet.
Lowery fornemmede at noget var galt og da det danske Politi ankom var han væk. Samme Aften Klokken 21:00 blev han genkendt af Politiet, da han gik ned ad Vestergade i Horsens. Han blev taget med paa Politistationen.
Den 15. Maj 1943 Klokken 20:00 blev han afhentet af Luftwaffe-Soldater fra Ry Flyveplads under Kommando af Feldwebel Welge. Feldwebel Welge udstedte en behørig Kvittering, da Lowery blev udleveret.
Luft-Skytte Sergent Leslie Turner forlod Stirling'en efter Lowery og landede nær Kørup.
Han blev den selv samme Dag, 29. April 1943 Klokken 11:00, anholdt af det danske Politi i Vrønding. En Landmand havde ringet til Politiet efter at have set Turner paa Loftet til et Udhus. Turner blev bragt til Politistationen i Horsens og Klokken 13:00 samme Dag overgivet til den tyske Kommandant paa Ry Flyveplads, Major von Stetten.
Lowery og Turner overlevede begge Krigen i tysk Krigsfangenskab.


I Aaret 1950 rejste Sognets Beboere en Mindesten med denne Tekst:
Til Minde om Flyverofficer J.W. Scott 23 Aar, Sergent W.T. Jones 22 Aar, Sergent T. Rich 23 Aar, Sergent G. Sutton 22 Aar, Pilot D.J. Brown 22 Aar, som omkom her ved Nedstyrtning den 29. April 1943. De døde i den fælles Kamp for Frihed og Ret. Rejst af Sognets Beboere.Interwiev med Jørgen Lund, der oplevede flyverstyrtet :(lydfil)