Om os

Velkommen til vores landsby


Vrønding Landsbyliv har til formål :

  • At styrke lokalområdet som et godt sted at være bosat, have børn og blive gammel.
  • At virke for Vrønding bys forskønnelse og udvikling.
  • At bevare og drive Vrønding Forsamlingshus som et samlingssted for egnens beboere samt ved udlejning at tjene foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at benytte forsamlingshusets lokaler.
  •   At arrangere sportslige, sociale og selskabelige aktiviteter for foreningens medlemmer, beboerne, med samvær på tværs af aldersgrupper og interesser i området.
  • At være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.
Vores historie

Vrønding Landsbyliv er dannet i 2019 ved en fusion af byens 3 foreninger: Vrønding Forsamlingshus, Vrønding Gymnastik- og IdrætsForening og Vrønding Byforskønnelse

Vrøndinglandsbyliv

2016

2017

2018

2019

Vrønding er udnævnt til "Tryg Landsby" af Horsens Kommune og får 100.000kr til projekter

Ombygning af Vrønding Forsamlingshus med hjælp fra frivillige og indsamlede midler

Vrønding Byforskønnelse sælger den tomme grund på  Vrøndingvej og vedtager herefter at nedlægge sig selv og overføre pengene til en ny fællesforening

På generelforsamlingen i marts fusioneres de 3 foreninger og der vælges en mindre bestyrelse samt nedsættes en lang række arbejdsudvalg.

Vrønding udnævnes til "Tryg Landsby 2019" i klyngesamarbejde med Lund, Vinten og Lundum


Bestyrelsen

Børge Jørgensen

Formand

Heidi Allentoft

Regnskab

Anders Jørgensen

Menigt medlem

Niels Bie

Næstformand

Kirsten Hindkær

Sekretær

Vrønding har en lang historie


- og mange gode historier fra gamle dage. Nogle af dem finder du her ->