Velkommen til

Vrønding

Vrønding er en lille hyggelig landsby med ca. 80 husstande, smukt beliggende vest for Horsens.
Vi er et aktivt lokalsamfund med mange fællesaktiviteter

(når der ellers ikke er Corona!)

500

Forsamlingshus

 

Vores store forsamlingshus danner rammen om fællesspisninger, fastelavnsfester, banko og foredrag.

Desuden lejes huset ud til arrangementer som møder og fester.

Sportsplads

 

Landsbyens sportsplads rummer fodboldbane, klubhus, legeplads, shelter og petanquebane

Gadekærret 


Grønt areal med borde og bænke, badebro og fiskegrej.

Her dyrker vi georginer og græskar, samt mødes til traktortræf.

Arrangementer i VrøndingKalender


Dato

Sted

Arrangement

17 oktober

Gadekærret

Græskarudskæring

15 oktober

Forsamlingshuset

Reception - bogudgivelse

12 November

Forsamlingshuset

Skt. Mortens Fællesspisning

28 november

Forsamlingshuset

Juletræstænding

Galleri